HƯỚNG DẪN MUA KHOÁ HỌC TRÊN HOC.NGUYENTHANHLONG.COM

 

1. Nếu bạn chưa có tài khoản trên website:
• Bước 1: Chọn nút Đăng Ký phía trên bên phải màn hình để đăng ký thành viên
• Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký để tạo tài khoản, sau đó bấm vào nút Đăng Ký. Hoặc có thể đăng ký nhanh bằng Tài Khoản Mạng Xã Hội Facebook bằng cách nhấn vào nút Đăng Nhập Bằng Facebook hay biểu tượng Icon Facebook.
• Bước 3: Sau khi đăng nhập, chọn khoá học cần học để thanh toán bằng cách click vào khoá học mình cần học.
• Bước 4: Sau khi chọn được khoá học, tại trang của khoá học click vào nút MUA KHOÁ HỌC NÀY.
• Bước 5: Tại trang Thanh Toán, điền đầy đủ nội dung vào form, chọn phương thức thanh toán và click vào nút ĐẶT HÀNG để hoàn thành việc thanh toán.
• Bước 6: Sau khi thanh toán thành công, sẽ được đưa về trang xác nhận. Bạn có thể bắt đầu học khoá học mà mình đã chọn.

Chọn nút Đăng Ký phía trên bên phải màn hình để đăng ký thành viên
Điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký để tạo tài khoản, sau đó bấm vào nút Đăng Ký. Hoặc có thể đăng ký nhanh bằng Tài Khoản Mạng Xã Hội Facebook bằng cách nhấn vào nút Đăng Nhập Bằng Facebook hay biểu tượng Icon Facebook.
Sau khi đăng nhập, chọn khoá học cần học để thanh toán bằng cách click vào khoá học mình cần học.
Sau khi chọn được khoá học, tại trang của khoá học click vào nút MUA KHOÁ HỌC NÀY.
Tại trang Thanh Toán, điền đầy đủ nội dung vào form, chọn phương thức thanh toán và click vào nút ĐẶT HÀNG để hoàn thành việc thanh toán.
Sau khi thanh toán thành công, sẽ được đưa về trang xác nhận. Bạn có thể bắt đầu học khoá học mà mình đã chọn.

   

2. Nếu bạn đã có tài khoản trên website:
• Bước 1: Thực hiện đăng nhập tài khoản bằng cách click vào Đăng Nhập ở góc trên phải màn hình.
• Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, điền thông tin tài khoản đăng nhập và click vào nút đăng nhập, hoặc nếu bạn đã sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng nhập trước đây thì chỉ việc click vào nút Đăng Nhập Bằng Facebook hoặc Icon Facbook.
• Bước 3: Sau khi đăng nhập, chọn khoá học cần học để thanh toán bằng cách click vào khoá học mình cần học.
• Bước 4: Sau khi chọn được khoá học, tại trang của khoá học click vào nút MUA KHOÁ HỌC NÀY.
• Bước 5: Tại trang Thanh Toán, điền đầy đủ nội dung vào form, chọn phương thức thanh toán và click vào nút ĐẶT HÀNG để hoàn thành việc thanh toán.
• Bước 6: Sau khi thanh toán thành công, sẽ được đưa về trang xác nhận. Bạn có thể bắt đầu học khoá học mà mình đã chọn.

Thực hiện đăng nhập tài khoản bằng cách click vào Đăng Nhập ở góc trên phải màn hình.
Tại màn hình đăng nhập, điền thông tin tài khoản đăng nhập và click vào nút đăng nhập, hoặc nếu bạn đã sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng nhập trước đây thì chỉ việc click vào nút Đăng Nhập Bằng Facebook hoặc Icon Facbook.
 
Sau khi đăng nhập, chọn khoá học cần học để thanh toán bằng cách click vào khoá học mình cần học.
Sau khi chọn được khoá học, tại trang của khoá học click vào nút MUA KHOÁ HỌC NÀY.
Tại trang Thanh Toán, điền đầy đủ nội dung vào form, chọn phương thức thanh toán và click vào nút ĐẶT HÀNG để hoàn thành việc thanh toán.
Sau khi thanh toán thành công, sẽ được đưa về trang xác nhận. Bạn có thể bắt đầu học khoá học mà mình đã chọn.